طرح های وصال

پرداخت

طرح های وصال

پرداخت

آخرین اخبار وصال

طرح های وصال

آمار خدمات ارائه شده به مددجویان

0
پوشاک
0
آذوقه و ارزاق
0
لوازم منزل
0
غذای گرم
0
نان شب

No Data Found

0
جهیزیه و سیسمونی
0
کمک هزینه ازدواج
0
کمک هزینه درمان
0
کمک هزینه تحصیلی
0
ایتام

دلنوشته

من دکتر س.ص متخصص اطفال هستم. سالها قبل چکی از بانک نقد کردم و بیرون آمدم ؛ کنار بانک دستفروشی بساط باطری ، ساعت ،فیلم و اجناس دیگری پهن کرده…

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

  • دوازده منهای یک =
0تومان
مبلغ جمع آوری شده
از 50 میلیون تومان
0تومان
مبلغ جمع آوری شده
از 40 میلیون تومان

Visits: 4477