طرح های وصال

پرداخت

طرح های وصال

پرداخت

0تومان
مبلغ جمع آوری شده
از 50 میلیون تومان

آخرین اخبار وصال

دلنوشته

پیرمرد از دخترک کوچک پرسید: – غمگینی؟ – نه. – مطمئنی؟ – نه. – چرا گریه می کنی؟ – دوستام منو دوست ندارن. – چرا؟ – چون قشنگ نیستم –…

طرح های وصال

آمار خدمات ارائه شده به مددجویان تا سال 1397

0
پوشاک
0
آذوقه و ارزاق
0
غذای گرم
0
لوازم منزل
0
نان شب

No Data Found

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

  • نه منهای یک =

Visits: 2394