کمک هزینه ازدواج

ازدواج دراسلام گرچه امری مستحب است اما اگر انسانی نتواند با مجرد ماندن خود را از گناه دور کند ازدواج و تشکیل زندگی برای اوامری واجب است.

ازدواج علاوه بر آرامشی که برای طرفین ایجاد می کند پایه و بنیان جامعه را محکم تر می کند ، در قرآن کریم در آیات بسیاری به ازدواج اشاره شده است:

“مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است” (سوره نورآیه ۳۲)

“و از نشانه‌های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد. این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکّر می‌کنند” (سوره روم آیه ۲۱)

بر همین اساس خیریه وصال نیز برای ترویج این سنت الهی اقداماتی از قبیل کمک هزینه ازدواج، و تامین جهیزیه برای خانواده های نیازمند انجام می دهد.

همراهان نیک اندیش و نیکوکاری که می خواهند در این طرح مشارکت و احسان خود را متوجه نیازمندان نمایند از طریق تلفن با دفتر مرکزی خیریه نیک گستر وصال تماس حاصل نموده و کیفیت کمک های نورانی خود را مطرح نمایند.

البته در حال حاضر خیریه وصال در هر ماه به تعداد حداقل ۳ مورد کمک هزینه ازدواج برای نیازمندان و تهیه لوازم زندگی (جهیزیه) اعانت می نماید که امیدواریم با مشارکت نیکوکاران خداجو بتوانیم بر تعداد اعانت ها و تهیه لوازم زندگی بیافزاییم.

خیریه وصال آمادگی پدیرش کالاها و لوازم زندگی به عنوان جهیزیه ی نیازمندان را دارد.

Views: 2183