کمک هزینه درمان

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا بقیه الله الاعظم ارواحنا فداک

مستمندان جامعه در بسیاری مواقع ناگزیر هستند نیازهای زندگیشان را اولویت بندی کرده و سپس به طرق مختلف در تامین و رفع نیازشان اقدام نمایند. بدیهی است تامین غذا اولین اولویت خانواده است. پس از تامین حداقل غذای لازم خانواده در پی تامین مسکن مناسب برای خانواده خود خواهد بود. در مراتب بعد چنانچه پول لازم در اختیار خانواده باشد به موضوعات دیگر از قبیل درمان بیماری خود و خانواده می پردازد. در حالی که در بسیاری مواقع چنانچه در زمان مناسب و در اسرع وقت بیماری فرد پی گیری و درمان نشود ممکن است پس از مدتی با چندین برابر هزینه دیگر نتایج لازم از درمان حاصل نشود و فرد برای همه عمر دچار عوارض بیماری شده و حتی امکان کار و کسب معاش را نیز از دست بدهد.

خیریه نیک گستر وصال برای کاهش عوارض ناشی از بیماری و کمک به درمان سریعتر بیماران و کاهش رنج ایشان اقدام به اجرای طرح مهر حیات و تامین بخشی از هزینه های درمانی نیازمندان واقعی اعم از افراد تحت پوشش و یا بیماران صعب العلاج غیر پوشش می نماید. سرفصل این موضوع در حساب های خیریه تعریف شده است و خیرین محترمی که علاقه مند به مشارکت در این طرح می باشند می توانند وجوه مورد نظر خود را به حساب خیریه به عدد انتهایی …. واریز نمایند. وجوه واریزی به این منظور دقیقا صرف هزینه های درمانی نیازمندان می شود.

معاونت درمان خیریه علاوه بر پرداخت کمک هزینه درمان به نیازمندان شناسایی شده، نسبت به معرفی بیماران به پزشکان همکار نیز اقدام می نماید.

Views: 2766