یکی از عوامل سازنده و مهم زندگی که سبب پرورش استعداد ها و توانایی های فرد می گردد، تحصیل است. انسان در ضمن تحصیل یاد می گیرد که رفتار خود را تغییر دهد، خود را تکامل بخشد و خود را برای مواجهه شدن با مشکلات زندگی آماده کند.

در قرآن کریم شواهد و نمونه های زیادی دال بر فضیلت علم و علم آموزی وجود دارند از جمله ، خداوند می فرماید:

خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند بالا می برد و به کسانی که بهره ای از علم دارند درجات بزرگی می بخشد   (سوره مجادله آیه۱۱)

بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند مساوی هستند؟   (سوره زمرآیه۹)

درهمین راستا خیریه نیک گستروصال اعطای کمک هزینه ی تحصیلی به فرزندان مددجویان خود را جهت آسودگی خاطر در هنگام تحصیل و بالابردن کیفیت تحصیل آنها برای دست یازیدن به مراتب عالی علمی و عملی در دستور کار خود قرار داده است.

همراهان نیک اندیش و نیکوکاری که می خواهند در این امر مشارکت نمایند کیفیت کمکهای نورانی خود را از طریق تلفن با دفتر مرکزی خیریه نیک گستر وصال مطرح نمایند.

بازدیدها: 698