نیاز های فوری فوری وصال: مستمندی آبرودار از سادات نیازمند صندلی نماز بی بضاعتی آبرودار از سادات نیازمند ماشین لباسشویی خانواده ای آبرودار از سادات نیازمند جاکفشی مستمندی آبرودار از سادات نیازمندماشین لباسشویی

جستجو کردن

کمک هزینه تحصیل

یکی از عوامل سازنده و مهم زندگی که سبب پرورش استعداد ها و توانایی های فرد می گردد، تحصیل است. انسان در ضمن تحصیل یاد می گیرد که رفتار خود را تغییر دهد، خود را تکامل بخشد و خود را برای مواجهه شدن با مشکلات زندگی آماده کند.

در قرآن کریم شواهد و نمونه های زیادی دال بر فضیلت علم و علم آموزی وجود دارند از جمله ، خداوند می فرماید:

خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند بالا می برد و به کسانی که بهره ای از علم دارند درجات بزرگی می بخشد   (سوره مجادله آیه۱۱)

بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند مساوی هستند؟   (سوره زمرآیه۹)

درهمین راستا خیریه نیک گستروصال اعطای کمک هزینه ی تحصیلی به فرزندان مددجویان خود را جهت آسودگی خاطر در هنگام تحصیل و بالابردن کیفیت تحصیل آنها برای دست یازیدن به مراتب عالی علمی و عملی در دستور کار خود قرار داده است.

همراهان نیک اندیش و نیکوکاری که می خواهند در این امر مشارکت نمایند کیفیت کمکهای نورانی خود را از طریق تلفن با دفتر مرکزی خیریه نیک گستر وصال مطرح نمایند.

Views: 741