بسم الله الرحمن الرحیم

معاونت مددکاری موسسه خیریه نیک گستر وصال،مسئولیت شناسایی خانواده های نیازمند را برعهده دارد.

این معاونت در زمینه ی ارائه مشاوره های مورد نیاز مددجویان نیز فعالیت می کند و سعی دارد تا با راهنمایی های لازم،از بروز مشکلات در زندگی مددجویان تا حد امکان جلوگیری نماید.

Visits: 490