خیریه های همکار

[vc_row][vc_column][us_image image=”11607″ size=”us_400_600″][ultimate_info_banner banner_title=”موسسه خیریه محک” banner_desc=”این موسسه به طور تخصصی از کودکان سرطانی حمایت می کند” button_text=”بازدید از سایت محک” button_link=”url:https%3A%2F%2Fmahak-charity.org%2F|title:%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84|target:_blank” info_effect=”fadeIn” button_border_radius=”59″][/vc_column][/vc_row]

Views: 460