نیاز های فوری فوری وصال: مستمندی آبرودار از سادات نیازمند صندلی نماز بی بضاعتی آبرودار از سادات نیازمند ماشین لباسشویی خانواده ای آبرودار از سادات نیازمند جاکفشی مستمندی آبرودار از سادات نیازمندماشین لباسشویی

جستجو کردن

صفحه نخست جدید

[vc_row width=”full” disable_element=”yes” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-59px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%22-110px%22%7D%7D”][vc_column][us_grid post_type=”ids” ids=”12097,12098,12103″ orderby=”post__in” items_quantity=”3″ items_layout=”10648″ columns=”3″ items_gap=”0.25rem” title_size=”0px”][/vc_column][/vc_row][vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-64px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-12px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%22-130px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-6px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%22-130px%22%7D%7D” el_id=”main-slider-row”][vc_column stretch=”1″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”zarori-slider-row”][vc_column]

[/vc_column][/vc_row][vc_row height=”auto” el_id=”niyazha-slider-row” bg_type=”bg_color”][vc_column]

[vc_empty_space height=”40px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%2890deg%2C%23006611%2C%2300a811%29%22%7D%7D” el_id=”what-happening-title-row”][vc_column css=”%7B%22tablets%22%3A%7B%22width%22%3A%225px%22%2C%22height%22%3A%225px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22width%22%3A%225px%22%2C%22height%22%3A%225px%22%7D%7D” width=”1/3″][just_icon icon=”Defaults-file-text-o” icon_size=”35″ icon_color=”#edcb47″ css_just_icon=”.vc_custom_1652338107114{margin-top: -50px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%2C%22margin-right%22%3A%22-28px%22%7D%7D” el_id=”first-title-text”]

در وصال چه می گذرد؟

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row us_bg_image_source=”media” us_bg_image=”11146″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-130px%22%7D%7D” el_id=”what-happening-content-row”][vc_column][us_grid taxonomy_category=”%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1″ items_quantity=”5″ items_layout=”10799″ columns=”5″ overriding_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” breakpoint_3_width=”600px” breakpoint_3_cols=”2″ el_id=”last-posts”][us_separator show_line=”1″][us_grid taxonomy_category=”%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87″ orderby=”rand” items_quantity=”1″ items_layout=”blog_side_image” columns=”1″ overriding_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2214px%22%7D%7D” el_id=”delneveshte”][us_separator show_line=”1″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%2890deg%2C%23006611%2C%2300a811%29%22%7D%7D” el_id=”vesal-plans-title-row”][vc_column width=”1/2″][just_icon icon=”Defaults-list-ul” icon_size=”32″ icon_color=”#dd9933″ css_just_icon=”.vc_custom_1615783487037{margin-right: -59px !important;margin-bottom: -3px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%22-39px%22%7D%7D” el_id=”vesal-plans-text”]

طرح های وصال

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row width=”full” el_id=”vesal-plans-content-row”][vc_column][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%22110px%22%2C%22padding-right%22%3A%22110px%22%7D%7D” el_id=”vesal-plans-posts-subrow”][vc_column_inner][us_grid post_type=”ids” ids=”9336,9334,9328,9299,9324,9326,9340,9342,9275,9338,9332,9322,9330,9320″ items_quantity=”15″ items_layout=”17873″ items_valign=”1″ ignore_items_size=”1″ columns=”7″ items_gap=”0.2rem” img_size=”thumbnail” items_ratio=”16×9″ overriding_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” el_id=”vesal-plans-posts”][ultimate_spacer height=”30″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner content_placement=”middle” columns_type=”1″ el_id=”vesal-plans-statistics-subrow”][vc_column_inner width=”1/2″][stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”پوشاک” counter_value=”8578″ speed=”3″ counter_color_txt=”#000000″ title_font_size=”desktop:15px;” desc_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#078c00″][stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”آذوقه و ارزاق” counter_value=”2579″ speed=”3″ counter_color_txt=”#000000″ title_font_size=”desktop:15px;” desc_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#078c00″][stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”غذای گرم” counter_value=”1051″ speed=”3″ counter_color_txt=”#000000″ title_font_size=”desktop:15px;” desc_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#078c00″][stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”لوازم منزل” counter_value=”1055″ speed=”3″ counter_color_txt=”#000000″ title_font_size=”desktop:15px;” desc_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#078c00″][stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”نان شب” counter_value=”227″ speed=”3″ counter_color_txt=”#000000″ title_font_size=”desktop:15px;” desc_font_size=”desktop:20px;” desc_font_color=”#078c00″][/vc_column_inner][vc_column_inner link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” width=”1/2″][vc_round_chart stroke_width=”5″ stroke_color=”custom” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%22%2C%22value%22%3A%228578%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%D8%B0%D9%88%D9%82%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%22%2C%22value%22%3A%222579%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%22%2C%22value%22%3A%221051%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7f7f7%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%22%2C%22value%22%3A%221055%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%2C%22custom_color%22%3A%22%238d6dc4%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%22227%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235472d2%22%7D%5D” animation=”easeOutQuart” title=”آمار خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 1400″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%2890deg%2C%23006611%2C%2300a811%29%22%7D%7D” el_id=”grave-title-row”][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-20px%22%7D%7D” el_id=”grave-title-text”]

یاران سفر کرده

[/vc_column_text][ult_buttons btn_title=”شما هم برای اموات خود خیرات کنید” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fvesalngo.ir%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%85%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87″ btn_size=”ubtn-small” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-110px%22%7D%7D” el_id=”grave-content-row”][vc_column]

[/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” el_id=”vain-row”][vc_column stretch=”1″][us_grid post_type=”ids” ids=”11368,11350,11383″ items_quantity=”3″ items_layout=”10648″ columns=”3″ items_gap=”0.3rem” overriding_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” breakpoint_2_cols=”3″ breakpoint_3_cols=”3″ el_id=”vain-posts”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”enteghad-form-row”][vc_column]

انتقادات و پیشنهادات

  • دوازده منهای یک =
[/vc_column][/vc_row]

Views: 60039