لوگو-موسسه
  • با انتخاب طرح های خیریه میتوانید هدیه خود را در راستای موضوع مشخصی پرداخت نمایید.در صورت انتخاب گزینه صدقه،خیریه مبلغ پرداختی را در طرح های اولویت دار هزینه خواهد نمود.

بازدیدها: 18851

فهرست