ضرورت حرکت و تلاش و کوشش

برای آنکه از گوهر وجود خویش استفاده کنید و به اهداف بزرگ و ارزشمند برسید، باید به حرکت و تلاش و کوشش بپردازید و در این زمینه کوتاهی نکنید.

مردان بزرگ و شخصیت های ارزنده ای که نام آنان، صفحات تاریخ را زینت بخشیده است، در راه تحقق اهداف بلند خود، هیچ گاه از پای ننشسته اند، بلکه برای رسیدن به مقاصد عالی همواره کوشیده اند و در راه آن گام برداشته اند. شما نیز برای رسیدن به اهداف الهی و ارزشمند خود بی وقفه تلاش کنید، که کار و کوشش در این راه، ضروری و بی بدیل است.

نفس خود را برای حرکت و تلاش آماده کنید

حرکت و تلاش باید با میل حقیقی انجام شود؛ زیرا اگر با اکراه نفسانی همراه باشد، آثاری منفی به بار می آورد که گاه از سود آن بیشتر است.

بنابراین تلاش و فعالیت سنگین، برای آن دسته از افراد مفید است که از نظر نفسانی، میل و آمادگی لازم (علاقه) را دارند  و افرادی که این گونه نیستند، باید ابتدا این آمادگی را در خود ایجاد کنند. درعین حال، نباید از حرکت و تلاش، به دلیل آنکه مطابق میل ما نیست، دست برداریم. بزرگان دین، در راه رسیدن به اهداف عالی و مقاصد بزرگ خود، با تلاش و کوشش های فراوان، نفس خود را تابع عقل خود ساخته و بر همین اساس، توانسته اند به درجات عالی علم و عمل دست یابند. آنان در برابر توفان های ویرانگر، هیچ گاه از پای ننشستند، بلکه همواره همچون کوه استوار ایستادند و همچنان به استقامت و تلاش خود ادامه دادند.

حرکت و تلاش را آگاهانه شروع کنید

از شرط های اصلی برای نتیجه بخش بودن حرکت و تلاش، آگاهی درباره آن است. امام علی علیه السلام می فرماید: «انسان بصیر و دل آگاه، از ابتدای کار می داند که نتیجه آن به نفع اوست یا به زیان او».

پرکاری، همراه با تدبیر و سازمان دهی

تلاش، فعالیت و پرکاری، از ویژگی های انسان های خودساخته و مؤمن است. آنان، به دلیل ایمان و اعتقاد راسخی که به راه و هدف خود دارند، هیچ گاه تسلیم ناملایمی ها و مشکلات نمی شوند و در کار و فعالیت خود ثابت قدم اند. به این نکته نیز توجه دارند که پرکاری باید باتدبیر و آگاهی همراه باشد تا مانع بروز اشتباه شود.

شکوفایی استعدادها با حرکت و تلاش

کسی که درصدد است استعدادهایش شکوفا شود و خواسته هایش جامه عمل بپوشد، باید حرکت و تلاش کند. شخصیت انسان از طریق کارهایی که انجام می دهد کامل تر می شود. بنابراین تنها راه رسیدن به خواسته ها، حرکت و تلاش است.

واقعیت کار، نه آرزو و پندار

از نگاه اسلام، تنها آرزوها و آرمان هایی ارزشمنداند که عملی و تحقق پذیر باشند. ازاین رو از مسلمانان خواسته شده است، به جای آرزوهای موهوم و خیال پردازی های بی اساس، به کارهایی که انجام آنها در واقعیت میسر است؛ بپردازند.

فایده های حرکت و تلاش

حرکت و تلاش و کار، افزون بر اینکه از نظر اقتصادی انسان را خودکفا می کند، ارابه های تمدن بشری را نیز به حرکت درمی آورد، زمینه بهره مندی از نعمت های خدادادی را فراهم می سازد. و روح امید را در انسان می دمد. از همه مهم تر اینکه سلامت جسمی و روانی وی را تأمین می کند.

استمرار حرکت

کار و تلاش در صورتی بارور و نتیجه بخش است که ادامه یابد تا به پایان و به نتیجه رسد؛ چون شروع کار، آسان است و بسیاری از دشواری ها در ادامه کار، و نیمه راه آن رخ می دهد.

آنچه گفته شد مقدمه ای بود بر سرفصل حرکت و تلاش کارگروه اشتغال خیریه نیک گستر وصال لذا در این بخش بنا داریم شرح تفصیلی طرح ها و برنامه های در حال اجرای  این گروه را به  عنایت شما بزرگواران برسانیم.

ان شاء الله

Visits: 401