نیاز های فوری فوری وصال: مستمندی آبرودار از سادات نیازمند صندلی نماز بی بضاعتی آبرودار از سادات نیازمند ماشین لباسشویی خانواده ای آبرودار از سادات نیازمند جاکفشی مستمندی آبرودار از سادات نیازمندماشین لباسشویی

جستجو کردن

صندوق وقف

با هر مقدار، باقیات الصالحات پایدار را فراهم کنیم.

خیریه نیک گستر وصال امکان وقف با هر بودجه و توان را فراهم می نماید:

مساعدت برای بازسازی و تجهیز اماکن مذهبی و آموزشی، خرید تجهیزات پزشکی برای درمانگاه های خیریه، تهیه و نصب آب سرد کن در اماکن عمومی ، تجهیز کتابخانه و …. 

خیریه نیک گستر وصال به دنبال تحقق رضایت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه ،با ورود در عرصه وقف میدان مقدسی را فراهم نموده است ،که برخی از مسلمانان عاقبت اندیش با گذشت و احسان از سرمایه تلاش و عمر خویش مدال پرافتخار واقف بودن را کسب نمایند و با تلاشی عالمانه وعاشقانه زمینه ی رسیدن به این جایگاه والا را برای مشتاقان میسر سازد.

از این رو با راه اندازی صندوق وقف زمینه را فرا هم نموده ،تا مومنین و علاقمندان با هر تمکن مالی و به هر میزان دلخواه ولو اندک ، در صدقه جاریه و امور عام المنفعه (تهیه ونصب آب سردکن برای اماکن عمومی ،تجهیز کتابخانه های عمومی ،تجهیزات و دستگاه های پزشکی برای درمانگاه های خیریه ،مساعدت برای بازسازی اماکن مذهبی وآموزشی و . ..) که وصال دنبال خواهد کرد، سهیم باشند.

چنانچه تمایل دارید با ما باشید ،وجوهتان را به حساب موسسه نیک گستر وصال واریز نمایید.

شماره حساب بانک ملت : ۵۲۶۶۰۲۴۱۲۹ / شماره کارت : ۵۶۱۸-۱۰۹۱-۳۳۷۹-۶۱۰۴

شبای حساب : ۹۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶۶۰۲۴۱۲۹ IR

پرداخت آنلاین 

Views: 183