از این فرم جهت خیرات نقدی به نیت اموات خود استفاده کنید.برای اهدای لوازم و کالا به نیابت از اموات خود اینجا کلیک کنید.

بازدیدها: 100