از این فرم جهت خیرات غیر نقدی و اهدای کالا و اقلام به نیابت از اموات خود استفاده کنید.جهت خیرات نقدی به نیابت از اموات خود اینجا کلیک کنید.

بازدیدها: 57