نیکوکار گرامی خواهشمند است فرم روبرو را جهت ارسال و ثبت دقیق پرداخت شما در دفاتر حساب خیریه تکمیل فرمایید.

درصورت تمایل به پرداخت وجه با نیت خاص (ایتام/ سادات/ عقیقه/ وقف و...) در بخش توضیحات ثبت بفرمایید با تشکر خیریه نیک گستر وصال

بازدیدها: ۴۵۴۸