بهمن ۵, ۱۳۹۹
موسسه خیریه نیک گستر وصال

برگزیدگان کتابخوانی ۱۳

بسم الله الرحمن الرحیم امروزه توجه به کتاب و کتابخوانی ، یکی از نشانه های رشد و تعالی فرهنگ است .تصریحات موکد و مکرر دین مبین […]
دی ۱۸, ۱۳۹۹
موسسه خیریه نیک گستر وصال

دوشنبه ها ،مسابقه ، جایزه

بسم الله الرحمن الرحیم   استفاده از ظرفیت فضای مجازی در ارتقای سطح فرهنگی اقشار مختلف جامعه، رویکرد برخی از پیروان ولایت است. ورود در این […]
دی ۱۸, ۱۳۹۹
موسسه خیریه نیک گستر وصال

مسابقه کتابخوانی (۱۲)

بسم الله الرحمن الرحیم   امروزه توجه به کتاب و کتابخوانی ، یکی از نشانه های رشد و تعالی فرهنگ است .تصریحات موکد و مکرر دین […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹
موسسه خیریه نیک گستر وصال

برگزیدگان کتابخوانی ۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم امروزه توجه به کتاب و کتابخوانی ، یکی از نشانه های رشد و تعالی فرهنگ است .تصریحات موکد و مکرر دین مبین […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹
موسسه خیریه نیک گستر وصال

برگزیدگان کتابخوانی ۹

بسم الله الرحمن الرحیم امروزه توجه به کتاب و کتابخوانی ، یکی از نشانه های رشد و تعالی فرهنگ است .تصریحات موکد و مکرر دین مبین […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹
مسابقه جایزه

دوشنبه ها، مسابقه، جایزه

بسم الله الرحمن الرحیم استفاده از ظرفیت فضای مجازی در ارتقای سطح فرهنگی اقشار مختلف جامعه، رویکرد برخی از پیروان ولایت است. ورود در این عرصه […]