طرح تداول صالحان

وَ الَّذینَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (۲۴ و۲۵/معارج)
(نمازگزاران واقعی که در نمازشان پایدارند کسانی هستد) که در اموالشان حقّی معلوم است برای درخواست کننده [ تهیدست ] و محروم [ از معیشت]…
خداوند متعال به هر کدام از بندگان خود استعدادها و توانمندیهای متفاوت عطاء و کرم کرده است که این خود نیز از آیات الهی می باشد. برخی از بیانی شیوا برخوردارند، برخی موقعیت و اعتبار اجتماعی خاص دارند، برخی دارای وجاهت خاص در بین مردم هستند و برخی دیگر نیز دارای موهبتهای الهی دیگر هستند.
موسسه خیریه نیک گستر وصال از همکاری و همراهی همه کسانی که می توانند با فصاحت، بلاغت، وجاهت و یا موقعیت و اعتبار اجتماعی خود دیگران را با این موسسه آشنا نموده و دعوت به خیر و احسان نمایند و یا با جمع آوری مشارکتهای مردمی در این امر پر برکت سهیم باشند، استقبال می کند.
به یقین محقق شدن یکی از مصداقهای آیه شریفه وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید (مائده/۲) با دست به دست دادن مومنین و متقین و استفاده نمودن از این مواهب الهی موجود در ایشان در انجام اعمال صالح و خیر، صورت خواهد پذیرفت. چه زیبا خواهد بود دست به دست شدن اعمال صالح بین مومنین و متقین و خوب است در این راستا تلاش نماییم تا همه ما از خیرات و برکات این خیر کثیر بهره مند گردیم!
برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۵۱۳۲۲۸۸۰۵۱ و ۰۵۱۳۲۲۱۹۷۶۰ تماس حاصل نمائید.

معاونت اعانات – واحد تداول صالحان

بازدیدها: ۳۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + هشت =