شماره های تماس:

دفتر مرکزی :  1-32288050-051

روابط عمومی : 32228881-051

نشانی دفتر مرکزی: مشهد، میدان شهدا، خیابان دانشگاه 8 - سجادی 10 - پلاک 82

نشانی روابط عمومی: مشهد، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، دانشگاه6

پست الکترونیک: vesal.ngo@gmail.com

صندوق پستی: 1737-91375

 
 

بازدیدها: ۳۷۶۷۱